Radioaktivnost – naša svakodnevica!?Iako smo stalno i svakodnevno izloženi različitim vrstama zračenja u okolišu (svemirsko i sunčevo zračenje, zračenje mineralnih stijena, stambenih zgrada, tla i vode), radioaktivno zračenje s pravom postaje naša noćna mora zbog njegove dugotrajnosti i iznenadne pojavnosti.
Nedavna nuklearna kriza u Japanu potaknuta potresom i posljedičnim tsunamijem, umnožila je našu zabrinutost zbog opasnosti od posljedica koje zračenje može izazvati u općim svjetskim okvirima. Dovoljno je upoznati se sa černobilskom i japanskom katastrofom, te zaključiti kako smo zapravo nezaštićeni od posljedica nuklearne katastrofe. Samo jedan scenarij sličan onom u Japanu, bit će dovoljan da se zauvijek promijeni život u Europi. Osim što će milijuni ljudi direktno osjetiti posljedice nedavne japanske katastrofe, ona nas je (ponovo) podsjetila kako je naš planet zapravo malen i kako je sve povezano. Kada dođe do katastrofe, granice ne postoje. Svojim glasom protiv besciljnog inzistiranja na neophodnosti nuklearne energije možemo dati više sigurnosti životu budućih generacija te usmjeriti brod ljudskog roda u pametnijem smjeru. Saznajte više i o proizvodima Klorofil, Ocean 21 i Spirulina Chlorella Plus, koji sadrže prirodne sastojke sa zaštitinim učinkom.

Ionizirajuće zračenje

Zračenje koje ima dostatno energije da razbije neutralne molekule u električki nabijene čestice – ione, tj. da izazove ionizaciju kroz neku materijalnu sredinu. Nastaje elektromagnetskim valovima (rentgen i γ-zrake) ili česticama kao što su elektroni, neutroni ili ioni.

Vrste ionizirajućih čestica/zračenja:
 • alfa čestice – pozitivno nabijene čestice, a luči ih radioaktivni otpad ili neki nepostojani atomi. Ne prodiru duboko u organizam a može ih zaustaviti već papir ili koža. Najopasnije su ukoliko ih se udiše.
 • beta čestice – također nastaju u radioaktivnom otpadu i nepostojanim atomima. Mogu biti pozitivno (pozitroni) ili negativno nabijene (elektroni). Pozitroni se pojavljuju kao  posljedica kvara nekih uređaja kao npr CT ili PET uređaja. Općenito beta čestice prodiru dublje od alfa čestica, ali ih se može zaustaviti oblogom od aluminijske folije.
 • elektromagnetno zračenje (gama i x-zrake) – gama zračenja nastaje promjenama u jezgri atoma kada jezgra prelazi sa više energetske razine na nižu razinu energije. Zračenje koje luči elektron koji mijenja energetske razine zovemo X-zračenjem. Obje vrste zračenja prodiru duboko u tkivo a može ih zaustaviti debeli sloj betona ili olovo.
 • neutroni – čestice su 4 puta manje mase od alfa čestica i čak 2000 puta manju od beta čestica. Nemaju naboj a prodiru dublje od svih ostalih čestica koje imaju naboj.

Osim radioaktivnog (ionizirajućeg), postoje i drugi izvori zračenja koja nas mogu izložiti razinama ionizirajućih čestica većim od dopuštenih, a da toga nismo svjesni.
 • Pušenje – cigarete sadržavaju toliko radioaktivnog olova i polonija da jednom popušenom kutijom dobivate količinu zračenja jednaku količini koju dobijemo prilikom rtg snimanja pluća.
 • Plin radon je radioaktivni plin bez boje i mirisa koji nastaje raspadom urana i radija u tlu, stijenama i vodi. On ima svojstvo  nakupljanja u zatvorenim i slabo prozračivanim prostorima i podrumima. Američka agencija za zaštitu okoliša  (US Environmental Protection Agency) svrstava izloženost radonu na drugo mjesto glavnih uzročnika raka pluća, odmah iza pušenja.
 • Medicinske nuklearne dijagnostičke tehnike (rtg, CT, mamografija, radiološke metode liječenja raka). Pri tome treba znati da su fetusi i djeca daleko ranjivija na zračenje nego odrasli. Količina zračenja koja se dobije prilikom jednog CT pregleda jednaka je onoj količini koju dobijemo tijekom 3 godine.
 • Hrana sterilizirana zračenjem, mikrovalne pećnice – mnoge zemlje, uključujući i Hrvatsku dozvoljavaju primjenu ozračivanja hrane kao načina uništavanja virusa, bakterija, gljivica te plijesni (na žitaricama i  prerađevinama, čajevima itd), zatim sprječavanja klijanja krumpira itd.  Još ne postoje saznanja o utjecaju ovakve hrane na zdravlje ljudi (izazivanje genskih oštećenja).
 • Česta putovanja zrakoplovom – zračna putovanja izlažu nas većoj količini svemirskog i sunčevog zračenja uslijed slabijeg atmosferskog štita na većim visinama.
 • Zračenje porijeklom od atomskih centrala, pokusa sa atomskim oružjem – do sada je otpušteno u okoliš toliko stroncija 90 diljem svijeta da se smatra kako svaka osoba na planeti u svojim kostima ima mjerljivu količinu ovog izotopa.

Posljedice zračenja
Posljedice zračenja ovise o količini primljenog zračenja, njegovoj vrsti i dužini vremenskog izlaganja kao i razdaljini između izvora i primatelja zračenja. Izlaganje vrlo jakom zračenju na izvoru zračenja može izazvati akutno ozračivanje pa čak i smrt. Kod izlaganja zračenju u svrhu medicinskog liječenja moguće su posljedice koje traju od nekoliko sati do nekoliko dana/tjedana od medicinskog postupka (radiološko liječenje raka).  Tako se na primjer mogu pojaviti različite tegobe poput umora i nedostatka snage (energije), gubitka kose, znojenja, mučnine, otežanog gutanja, gubitak teka, gubitak ili promjena osjeta okusa, neplodnost, suha koža, ljuštenje kože, crvenilo itd.
Što manje zračenja primimo to je tijelo sposobnije neutralizirati ga te popraviti oštećenja. Dok je akutno trovanje visokim dozama zračenja rijetka pojava, najčešći oblik izlaganja je primanje malih doza zračenja kroz duže vremensko razdoblje. Kod ovog oblika izloženosti zračenju nuspojave je teško uočiti, a ukoliko se pojave teško da ćemo ih povezati sa zračenjem. Naime, svojstvo ionizirajućeg zračenja je da uzrokuje promjene u atomima stanica te povećava opasnost od staničnih promjena (mutacije) koje mogu prouzročiti pojavu malignih stanica. Ovaj proces traje godinama a da ga uopće nismo svjesni dok se tumorska masa ne uveća do razine kada postaje vidljiva nekom od postojećih medicinskih dijagnostičkih načina. Kako bismo to spriječili treba objediniti zdrav način života i prehrane uz smanjenje razine teških metala i radioaktivnih čestica koje najčešće unosimo putem zraka, vode i hrane. 

Temeljni uzroci oštećenja stanice zračenjem su:
 • promjene na molekulama vode 70-90% – ukazuje na važnost vode u tijelu, kvaliteta vode određuje odvijanje biokemijskih i enzimskih procesa te prijenos informacija. Zbog toga se sve više diljem svijeta koriste uređaji kao što je Aquarion. Voda iz Aquariona je ionizirana, lužnata voda, sa malim brojem atoma unutar nakupina (klastera)   te ima antioksidativna svojstva
 • promjene na organskim molekulama (izravno djelovanje zračenja)

Kako smanjiti štetne učinke zračenja?


KLOROFIL (klorofilin)

Proizvod Klorofil sadrži klorofilin, vodotopljivi oblik klorofila koji ulazi u stanice i time na staničnoj razini djeluje antimutageno, antikancerogeno i antioksidativno.
Još od ranih 50. godina prošlog stoljeća na ovamo znanstvena literatura pruža obilje podataka o sposobnosti klorofila/klorofilina u zaštiti od radioaktivnih čestica.
Klorofil/klorofilin – poznat kao najjača protumutagena i protukarcinogena tvar u prirodi, dobiva sve više na značaju s obzirom da nas štiti i od štetnog učinka zračenja (oštećenja DNK i RNK molekula te oksidativna oštećenja koja nastaju kao posljedica činjenice da radioaktivne čestice povećavaju broj slobodnih radikala u tijelu). Dokazana je zaštitna uloga klorofilina u zaštiti mitohondrijske opne od ovih djelovanja. Neke studije, među kojima i one američke vojske, govore o značajnom povećanju otpornosti na ionizirajuće zračenje te čak 90%-tnom smanjenju oštećenja DNK uslijed zračenja kod životinja koje su dobivale klorofil i jele hranu bogatu klorofilom. Kako je prirodni klorofil, maknut iz prirodnog okruženja, nepostojan, glavnina istraživanja provodi se korištenjem klorofilina koji je puno postojaniji. Istraživanja na životinjama ukazuju da klorofilin iskazuje zaštitni učinak protiv gama – zračenja, a također djelotvorno štiti od oštećenja nastala oksidativnim stresom (djelovanje slobodnih radikala). Što više, klorofilin sprječava pad imunološke djelatnosti organizma do koje dolazi uslijed zračenja (korištenjem klorofilina povećava se broj ključnih imunoloških stanica u slezeni – T stanica, B stanica i makrofaga).(1)

OCEAN21

Ocean 21 je tekući pripravak za najučinkovitije čišćenje organizma jer sadržava visokovrijedne tvari algi i aloje koji pomažu uklanjanju teških metala, radioaktivnih čestica, pesticida, dioksina, ostataka lijekova i ostalih štetnih spojeva prisutnih u prirodi, hrani i vodi.
Čak osam vrsta crvenih, smeđih i zelenih algi, jedinstvenih tvari i djelovanja. Prema nekim istraživanjima, radioaktivni stroncij 90 dovodi se u vezu s nekim vrstama karcinoma, posebno s Hodgkinovim tumorom. Desetorostruki koncentrat taheebo čaja te iscrpina cikle potiču samoobnavljajuća svojstva organizma i stvaranje novih zdravih krvnih stanica.
Aloja vera usmjerava i jača imunitet te potiče uklanjanje škodljivih tvari iz tijela, vraća izgubljenu ravnotežu i sposobnost iscjeljenja organizma. Nakon eksplozije atomske bombe 1945. zabilježen je prvi slučaj primjene hrane u zaštiti od radioaktivnosti. Tom prilikom je Tatsuichiro Akizuki, rukovodite
lj internog odjela bolnice u  Nagasakiju, samo 2 km udaljene od središta eksplozije, hranio djelatnike i pacijente algama, misom, tamarijem i smeđom rižom. Tako je spasio sve u bolnici dok su ostali umrli uslijed ozračivanja. Kanadski istraživači sa McGill University iz  Montreala su kasnije, 1968.-e potvrdili i dokazali ulogu smeđih algi u zaštiti od zračenja. Naime, smeđe alge sadržavaju posebne složene šećere (alginati) koji su prirodni adsorbensi (vezači) radioaktivnih čestica, teških metala i slobodnih radikala. Kako se alginati ne mogu razgraditi putem žuči i enzima sline te se ne mogu apsorbirati u organizam, izlučuju se iz tijela zajedno sa štetnim česticama za koje se vežu. Istraživači su ustvrdili da alginati smeđih algi smanjuju upijanje radioaktivnih čestica u koštanu srž za čak 80%.(2,3) Nadalje, smeđe alge sadržavaju zanimljiv spoj fukoidan koji kod pokusnih životinja uzrokuje samouništenje određenih brzorastućih tumorskih stanica, tj. potiče apoptozu i na taj način doprinosi lakšem uklanjanju nenormalnih stanica iz tijela.
Američka Komisija za atomsku energiju preporučuje alge za zaštitu od zračenja, a kod neposredne nuklearne opasnosti ih treba uzimati u više dnevnih obroka kako bi osigurali stalnu prisutnost u probavnom traktu. To znači da treba uzimati 8-12 tableta algi dnevno, u podjednakim vremenskim razmacima ili razrijediti 60 ml Oceana (2 čepa na pakiranju) u litri vode te piti tijekom dana.  Još jedna dobrobit algi je bogat sadržaj joda. Ukoliko u prehrani ne osiguravamo dostatne količine joda, tada će tijelo, posebno štitna žlijezda, upiti i vezati radioaktivni jod-131. Čak i ukoliko je radioaktivni jod upijen, uzimanje prirodnog joda će pomoći uklanjanju posljedica izlaganja zračenju. Posebno su ugrožene osobe koje koriste vodu iz slavine jer klor iz klorirane vode potiče ispiranje joda iz organizma, tj. štitne žlijezde.(1,4)

SPIRULINA CHLORELLA PLUS

Ovaj proizvod osim spiruline i klorele sadrži i biljnu smjesu koja predstavlja pravu zelenu simfoniju!
Klorela je zelena alga koja se u Japanu cijeni zbog svojih detoksikacijskih sposobnosti. Istraživanje provedeno u Škotskoj 1986. pokazuje da klorela može vezivati i uran, olovo, kadmij te se njihovo izlučivanje iz tijela uz klorelu povećava nekoliko puta.(5) Nadalje, klorela iskazuje sposobnost vezivanja radioaktivnih čestica te kod pokusnih životinja izloženih gama zračenju smanjuje kromosomska oštećenja. Posebno visoku djelotvornost i zaštitu pruža kombinacija klorele, klorofilina i antioksidansa. Ostale dobrobiti algi spiruline i klorele: čišćenje probavnog trakta i pomoć u održavanju zdrave crijevne flore, zaštita od slobodnih radikala, pomoć u uklanjanju dioksina i policikličkih bisfenila, jačanje imuniteta, svojom lužnatošću pomažu u odkiseljavanju organizma, sudjeluju u obnavljanju nukleinskih kiselina (RNK/DNK) koje se uslijed zračenja oštećuju. (Japansko udruženje za istraživanje zračenja 1993.) RNK (ribonukleinska kiselina) i DNK (deoksiribonukleinska kiselina) povećavaju stopu preživljavanja kod pokusnih životinja nakon izlaganja zračenju. Nukleinske kiseline u značajnoj količini možemo naći u matičnoj mliječi, algama spirulini i kloreli.(1)


(1) Steven R. Schechter, N.D.; Fighting Radiation and Chemical Pollutants with Foods, Herbs and Vitamins
(2) Y. Tanaka et. Al.: Studies on Inhibition of Intestinal Absorption of Radioactive Strontium, Canadian Medical Association Journal 99; 
(3) Institut Kushi
(4) Paul Pitchford: Healing with Whole Foods; 1993; CA
(5) William H Lee. R. Ph.D.; Michael Rosenbaum, M.D.: Chlorella

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)